Русский

Новини МИ ПРАЦЮЄМО ЗАРАДИ ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ПРАВ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Верховна Рада України прийняла закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

22 вересня Верховна Рада України прийняла закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (реєстраційний номер 3081-д). За проголосували 230 народних депутатів. Протягом 15 днів Президент має схвалити й підписати закон і тим самим узяти його до виконання та офіційно оприлюднити його текст або накласти на закон вето.

Прикінцевими та перехідними положеннями закону вносяться зміни до законодавчих актів, що направленні на забезпечення захисту авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет або локальній мережі.

Зокрема, істотними є наступні зміни:
 

Підвідомчість справ

Місцем вчинення порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет вважається м. Київ. Першою інстанцією для господарських та цивільних спорів є Господарський суд міста Києва, апеляційною інстанцією є Київський апеляційний господарський суд, а касаційною інстанцією є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність (ст. 176 Кримінального кодексу України) передбачена за піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав, в тому числі у мережі Інтернет, камкордінг, кардшейрінг, незаконне відтворення, розповсюдження об’єктів авторського права, включаючи їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, дисках,  інших носіях інформації, з використанням хмарних сховищ даних (файлів), до яких мають доступ користувачі мережі Інтернет, здійснення фінансування такої діяльності або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі або якщо така діяльність здійснювалася з метою отримання доходів.

 

Багатокористувацька платформа

У Закон України «Про авторське право і суміжні права» (стаття 1) додано новий термін “багатокористувацька платформа (у мережі Інтернет)” - програмне забезпечення і комп’ютерне обладнання (сервери, мережеве обладнання), підключені до мережі Інтернет, що містять веб-сайти різних володільців (власників) і (або) їх облікові записи, що функціонують, обслуговуються адміністратором такої платформи, тощо. Різновидами багатокористувацьких платформ є файлообмінні сервіси, соціальні мережі, пошукові системи, хмарні сховища даних (файлів), до яких мають доступ користувачі мережі Інтернет.

 

Порядок припинення і запобігання порушенням

Вперше Закон (стаття 521 ЗУ «Про авторське право і суміжні права») визначає порядок припинення і запобігання порушенням авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет та локальних мережах. Законом закріплене право правовласника звернутися до власника веб-сайту, багатокористувацької платформи, локальної мережі, серверу, постачальника послуг технічного зберігання (хостингу), інших осіб, з вимогою щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет або локальній мережі. Закон визначає форму та зміст вимоги.

Вимога може бути відправлена засобами електронного зв’язку або звичайною поштою.

Зокрема, якщо вимога відправляється електронною поштою, то обов’язковим є  електронний цифровий підпис суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав.
 

На власника веб-сайту, багатокористувацької платформи, локальної мережі, серверу, покладено обов’язок відреагувати на звернення правовласника:

●   негайно, але у будь-якому випадку не пізніше 24 годин з моменту отримання такої вимоги видалити або унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права, або гіперпосилання на таку інформацію у мережі Інтернет або локальній мережі;
●  негайно, але у будь-якому випадку не пізніше 48 годин з моменту отримання такої вимоги повідомити суб’єкту авторського права і (або) суміжних прав про вжиті заходи.
 

На постачальника послуг технічного зберігання (хостингу) покладено обов’язок за вимогою правовласника:

●  надати впродовж 24 годин достовірні і коректні дані про власника веб-сайту (володільця облікового запису цього веб-сайту),   багатокористувацької платформи, серверу, тощо в обсязі, достатньому для звернення з позовом до суду;
●  видалити або унеможливити доступ до інформації або гіперпосилання на неї, впродовж 24 годин з моменту отримання вимоги у випадках якщо:

○  власник веб-сайту,  багатокористувацької платформи, серверу, тощо не задовольнив або відмовив у задоволенні вимоги, або несвоєчасно повідомив про вжиті заходи на виконання такої вимоги; або
○  контактні дані власника веб-сайту,  багатокористувацької платформи, серверу, тощо надані йому (розміщені) з порушенням вимог частини восьмою цієї статті, або є недостовірними і некоректними, що унеможливлює направлення їм вимоги; або
○  контактні дані власника веб-сайту  багатокористувацької платформи, серверу, тощо не можуть бути встановлені як дані реєстранта доменного імені, що адресує цей веб-сайт, багатокористувацьку платформу, сервер, тощо.
 

На оператора, провайдер телекомунікацій, що надає послуги доступу до мережі Інтернет в локальній мережі, покладено обов’язок  за вимогою правовласника:

●  впродовж 24 годин надати достовірні і коректні дані про власника локальної мережі, де виявлено порушення авторського або суміжних прав, в обсязі, достатньому для звернення з позовом до суду;
●  у раз неможливості надати  достовірні і коректні дані про власника, зобов’язаний впродовж 24 годин з моменту  отримання такої вимоги унеможливити доступ до локальної мережі інших користувачів мережі Інтернет, а також повідомити правовласника про вжиті заходи впродовж 48 годин.

Законом надається право відмовити в задоволенні вимоги, визначено форму та зміст повідомлення про відмову.

 

Відкрита контактна інформація

На власників веб-сайтів, багатокористувацьких платформ, локальних мереж, серверів та постачальники послуг технічного зберігання (хостингу), покладено обов’язок розміщувати на власних веб-сайтах і (або) в інформаційних службах "хто-є-хто" (WHOIS) у відповідних реєстрах адрес мережі Інтернет наступну інформацію про себе:

●  найменування (повне ім’я);
●  місцезнаходження (адресу для листування);
●  номер телефону та адресу електронної пошти;
●  іншу інформацію, достатню для звернення з позовом до суду.

 

Протидія повторним порушенням

З метою протидії повторним порушенням на власників веб-сайтів, багатокористувацьких платформ, локальних мереж, серверу, покладено обов’язок створити та забезпечити функціонування технічних рішень, які унеможливлять повторне порушення  авторського права і (або) суміжних прав по відношенню до електронної (цифрової) інформації щодо якої суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав заявлялися вимоги про видалення чи унеможливлення доступу.

 

Відповідальність

За невиконання вимог правовласника власниками веб-сайтів, багатокористувацьких платформ, локальних мереж, серверів, постачальниками послуг технічного зберігання (хостингу), операторами, провайдерами телекомунікацій, такі особи несуть відповідальність за порушення авторського права і (або) суміжних прав.

Додатково, за порушення вимог статей 521, 522 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (на сьогодні це від 8500 до 17 тис. грн.) та від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за ті самі дії, вчиненні повторно протягом року з моменту накладання штрафу, а саме:

●  подання недостовірних відомостей у повідомленні суб’єкту авторського права і (або) суміжних прав про вжиті заходи, власником веб-сайту, багатокористувацької платформи, серверу або локальної мережі, постачальником послуг технічного зберігання (хостингу), оператором, провайдером телекомунікацій, іншими особами;
●  нерозміщення власниками веб-сайтів, багатокористувацьких платформ, серверів або локальних мереж, постачальниками послуг технічного зберігання (хостингу), операторами, провайдерами телекомунікацій на власних веб-сайтах і (або) в інформаційних службах «хто-є-хто» (WHOIS) у відповідних реєстрах адрес мережі Інтернет інформації про себе.

За наведення недостовірної інформації у вимогах про видалення або унеможливлення доступу до електронної (цифрової) інформації на веб-сайті або в локальній мережі передбачена також адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.